Vitalis Stipendium

Vitalis stipendium vill i år premiera integrerade lösningar där digitalisering hjälper till att bryta traditionella barriärer och går på tvären mellan olika avdelningar eller huvudmän, till fördel för invånare, patient eller brukare. Det kan handla om en produkt, ett projekt eller ett arbetssätt.

Förutsättningar
Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare.
Det delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som med stöd av digitalisering och nytänkande utvecklar användarnära innovationer. I år vill vi särskilt premiera integrerade lösningar som sätter invånare, patient eller brukare i centrum. Även andra innovativa lösningar är välkomna att ansöka.

Vi ser gärna innovationer som medför en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och/eller samhällsekonomin. Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.

Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark.

Stipendiesumma
Stipendiesumman är på 50 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun eller landsting/region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt landsting/region.


Sara Salegård från Skövde kommun vinnare 2016

15 minutes of fame
Tre finalister får presentera sina innovationer inom ramen för Vitalis konferensprogram, varefter juryn utser slutliga vinnare. En bra möjlighet att öka spridningen om just din innovation och nå ut till en relevant målgrupp!

De tre finalisterna kommer också få hjälp av Tieto Healthcare & Welfare att producera en presentationsvideo som kommer att publiceras av Vitalis och Tieto Healthcare & Welfare. Videon kommer att användas för att genomföra en webbomröstning som utgör en del av beslutsunderlag som juryn använder sig av vid framtagandet av stipendievinnaren.

Stipendiejury
En stipendiejury kommer att utse stipendiater. I juryn ingår personer med kompetens från direkt vård- & omsorgsarbete.

Det står fritt för vem som helst inom vård och omsorg att anmäla kandidater till stipendiet. Dock skall kandidaten vara medveten om att han/hon är anmäld.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Kriterier för juryns bedömning:
- effekten av den innovativa insatsen
- hur innovationen är implementerad i organisationen
- att ansökan innehåller beskrivning av hur innovationen gagnar vårdtagare/brukare/patient, personalen inom kommun/landsting/region/och/eller ekonomin i kommunen/landstinget/regionen.
Stipendiaterna kommer att meddelas under februari 2016. Finalisterna ges möjlighet att göra en kort presentation inom ramen för Vitalis konferensprogram av sitt bidrag för att en jury ska kunna utse en vinnare i respektive kategori. Stipendierna delas ut i samband med Vitalis festmiddag den 6 april 2016 i Göteborg.

Ansök här >>

Ange även om en beskrivning/bilaga bifogas ansökan.
Om så är fallet sänds den till maria.sterner@svenskamassan.se.

Förslag på mottagare av stipendiet ska vara juryn tillhanda senast  februari 2017. Ansökningar enbart via formuläret på hemsidan www.vitalis.nu – Sök stipendie.

Finalisterna bekostar själva ev. hotell och resa till Vitalis, men får ett tredagars konferenskort. Vinnarna får en festbiljett samt hotellövernattning efter festmiddagen.

Frågor besvaras av Christer Björkendal, Forretningsutvikler Tieto Healthcare & Welfare, +46 (0)705-151184, Christer.bjorkendal@tieto.com eller av Maria Sterner, Mässansvarig Vitalis, Svenska Mässan, tel +46 (0)31-708 8000. maria.sterner@svenskamassan.se.

Personuppgifter som lämnas i ansökan kommer endast att användas av Svenska Mässan för att administrera ansökningarna.