Läkare efterlyser bättre IT-stöd "Man måste kolla allt själv"

2012-02-22

– När man lägger ner så mycket tid och pengar på journalsystem tycker jag att vi kunnat få ett som vi faktiskt kunde ha nytta av i arbetet.Det säger Alf Eliasson, överläkare på öron-, näs- och halskliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad, som besöker Vitalis i april.

Ovanligt många vårdanställda har anmält sig till årets Vitalis. Alf Eliasson är en av dem. Han besöker Vitalis för första gången och är speciellt intresserad av IT-stöd i allmänhet och journalsystem i synnerhet.

– Jag tycker det är märkligt att vi ännu idag inte har journalsystem som fungerar som ett styrmedel för arbetet på kliniken, säger han.

Enligt Alf Eliasson fungerar det system Landstinget i Värmland huvudsakligen använder, mest som ett arkiv för journaluppgifter.

– Vi kopierar journaler och lägger in dem. Vi lägger in rapporter från labb och pdf-filer från röntgen.

– Men systemet fungerar inte när det gäller att fördela arbetsuppgifter. Jag kan inte tala om vad jag vill att andra ska göra. Eller vad jag har tagit för beslut angående en patient.

Saknar signal

För att få journalsystemet att fungera som ett effektivt arbetsinstrument tycker han att man t ex skulle kunna lägga in instruktioner om när vårdpersonalen ska kolla blodprov och fysiologiska data.

– Det går inte. Journalsystemet talar inte ens om ifall en sköterska glömmer att ge en medicin. Man tycker att det borde ljuda en signal eller tändas en röd lampa om tiden överskridits. Men, nej. Man måste gå in och kolla allt.

– En sådan enkel sak som infusioner kan systemet heller inte hålla reda på fullt ut. Det är dygnsbaserat och efter midnatt ger det ingen information om att droppflaskor behöver bytas. Ansvaret faller helt på nattpersonalen.

Frånvaron av larm- och signalfunktioner är en stor brist, menar Eliasson.

– Ta t ex nu i helgen. Då hade jag jour. Jag skickade en patient till CT-röntgen. Tiden gick och jag hade andra patienter att ta hand om. Jag fick aldrig något besked om något röntgenresultat.

– Till slut gick jag in i patientens journalfil och kollade själv: jodå, där fanns svaret. Det hade kommit fem timmar tidigare. Men jag hade inte fått någon signal. Inte minsta pip.

Patienten fick transporteras vidare till Örebro. I det här fallet hade det, enligt Alf Eliasson, ingen avgörande betydelse för vårdresultatet.

– Men det är naturligtvis en stor skillnad, både för patienten och personalen, mellan att komma iväg vid tiotiden på kvällen istället för vid femtiden på eftermiddagen.

Får slå i pärmar

Han konstaterar att sjukvården är långtifrån en Lean-process, där allt görs i en viss ordning och där allt som behövs finns på plats vid rätt tidpunkt.

– Journalsystemet skulle kunna vara ett värdefullt hjälpmedel för att nå dit. Man skulle kunna se nästa moment, vad ska vi göra nu? Jaha, tolv ordinationer. Och sedan bocka av när man är färdig med saker och ting.

IT-stödet skulle, enligt Alf Eliasson, vara särskilt värdefullt i det initiala skedet.

– Säg att man får in en patient med andningssvårigheter. Systemet borde ange: gör det och det, kolla det och det. Poff, poff, poff. En checklista, så att man inte glömmer något.

– Den ordinarie akutpersonalen vet i regel vad de ska göra i en given situation. Men för en inkallad läkare, som vanligen sysslar med annat, är det en helt annan sak. Nu finns informationen i pärmar, den borde finnas i datorn!

Alf understryker att ett fungerande IT-stöd är viktigt för patientsäkerheten.

– Detta vill jag höra mer om på Vitalis, säger han.

Han tror att ett grundläggande problem är att dagens journalsystem är utvecklade för primärvård.

– Då är inte tidsaspekten prioriterad. På ett sjukhus gäller en helt annan tidsdynamik. Det är därför vi behöver system för att styra arbetet, för att styra all kommunikation, betonar han.

– Herregud, det är år 2012. Vi ska inte behöva slå i pärmar!