Hallå där ...

2012-02-21

Mia Hägglöf Capio-anställd sjuksköterska från Enskede.


Är det första gången du besöker Vitalis?
– Ja.

Vad är din uppfattning om Vitalis som mötesplats?
– Jag har hört mycket positivt via kollegor. Vitalis öppnar en möjlighet att få aktuell information om vad som händer i Sverige angående IT-frågor i vården.

Vad intresserar dig främst i konferensprogrammet?
– Dag ett: vårdstöd läkemedel och IT-stöd i avancerad cancervård. Dag två: frågor kring eHälsa, gemensam informationsstruktur, terminologisystem, IT-ronder och eHälsa i vårdutbildning. Dag tre: vårdstöd säker vård.

Tänker du besöka utställningen?
– Ja. Men jag har ännu inte funderat på vad jag vill se, jag har främst tittat på programmet. Ska fundera på det fram till mässan.