Vitalis är Nordens största mötesplats för framtidens vård och omsorg

På Vitalis upplever du en intensiv konferens med utställning som täcker in alla aspekter av verksamhetsutveckling inom hälsa, vård och omsorg, där informationstekniska lösningar ger stöd och hjälp. Ta del av nyheter, knyt kontakter och bilda opinion kring utvecklingen av framtidens sjukvård och kommunernas omsorg.

Maria Sterner/Affärsansvarig
maria.sterner@svenskamassan.se
Tel: 031-708 8235

Hans Almvide / Konferensansvarig
hans.almvide@gmail.com
Tel: 072-2482240

Anna Sandström / Projektledare
anna.sandstrom@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 41

Håkan Arenvid / Försäljningsansvarig
hakan.arenvid@svenskamassan.se
Tel: 031-708 86 49

Nicklas Lilja/After Sales - monterutrustning och inredning
niclas.lilja@svenskamassan.se
Tel: 031-708 8123

Finland

Leena Salo
SMI-Media Oy
Kalevankatu 30, 7.krs
FI-00100 HELSINKI
Tel: +358 50 3309 564
E-post: smi@smi-media.fi
www.smi-media.fi

Norge

Kjell Dehli
Scanexpo AS
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk
Tel: +47 6492 7109
E-post: kjell@scanexpo.com
www.scanexpo.com

Danmark

Rud Jacobsson
KORF & Co
Bredgade 63,2
1260 – København K.
Tel: +45 70 20 20 06
Fax: +45 70 22 22 06
E-post: rud@korf.dk

Baltikum & Polen

Kjell Dehli
Scanexpo Baltic
Lasnamäe tn 22-65
EE-11413 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6210062
E-post: kjell@scanexpo.com