Besök utställningen

Vi erbjuder ett unikt tillfälle att se det senaste inom IT för hälsa, vård och omsorg.

Ju större utmaningar vi står inför i vården - med åldrande befolkning, knappa resurser etc. - desto viktigare blir det att utnyttja informationsteknikens möjligheter på effektivast möjliga sätt. Det handlar om att förbättra patientsäkerhet och vårdkvalitet, om att skapa samordnade journalsystem och om att utnyttja smarta IT-lösningar som stöd i utvecklingen av alla delar av verksamheten.

Välkommen att besöka utställningen

Alla som vill är välkomna att besöka utställningen - man behöver inte delta i Vitalis-konferensen för att ta del av den välfyllda mässdelen. Här träffas alla branschens ledande aktörer och leverantörer som bland annat visar system för journalhantering, vårddokumentation, informationsöverföring, läkemedelshantering och mycket annat.
Vill du vara med och påverka?

På Vitalis får du chansen att ge dina synpunkter till dem som utvecklar de system som blir en del av din vardag. Dina tankar och idéer är mycket värdefulla för dem som ställer ut på mässan, så passa på att ge din syn på hur saker och ting borde fungera!

Vilka kommer till Vitalis?

Vitalis är en mötesplats för alla som jobbar strategiskt eller operativt med verksamhetsutveckling och eHälsofrågor inom vård och omsorg. Besökarna kommer från såväl landsting, kommuner och statliga verksamheter som privata aktörer. Hit kommer exempelvis:

• Beslutsfattare och verksamhetsansvariga i vården
• IT-chefer/strateger/arkitekter i vården
• Projektledare
• Vårdadministration
• Läkare, sjuksköterskor och andra kliniskt verksamma
• Socialchefer/Omsorgschefer/äldreomsorgschefer
• Politiker
• Inköpare
• Forskare